top of page

DOEL EN WERKING

Wij zijn van mening dat de toegang tot onderwijs en scholing het leven van kinderen en hun gezinnen in de lange termijn kan verbeteren. We moeten vooral zorgen voor de meest verwaarloosden : gehandicapten, zieken, gevangenen, geïsoleerden, verlatenen, wezen...

Uit deze overtuiging werd "Kinderleven-Vie d’Enfant vzw" geboren : een organisatie zonder winstoogmerk opgericht in 1979 door een groep van gemotiveerde vrienden ! Vandaag, ondersteunt zij financieel en moreel veel projecten ten behoeve van arme kinderen in Zuid- en Midden Amerika, Azië en Afrika, reeds gevestigde projecten of nieuwe initiatieven.

• DIT IS BELGISCH... Projecten worden vaak geïnitieerd door Belgen of personen met een band met België, op het gebied van onderwijs, voeding en gezondheid van kinderen. We verkiezen lange termijnprojecten en bieden waardevolle hulp aan degenen die ze ter plaatse besturen. Wij vragen regelmatige en frequente verslagen over hun activiteiten en over het gebruik van de ontvangen steun. We ontmoeten hen tijdens hun terugkeer naar België en we vragen dat leden van de vzw of vrienden willen langs gaan, op hun kosten, als directe getuigenis van wat er ter plaatste gebeurt.

• IEDERE EURO BEREIKT ZIJN DOEL... Het geld dat we verzamelen gaat volledig naar verbetering van de levensvoorwaarden en opvoeding van deze kinderen onder de armsten van onze planeet, en naar de aanmoediging van degenen die zich wijden aan deze taak. We beperken de overhead kosten van de vzw tot het minimum ; ze zijn volledig gedekt door de jaarlijkse bijdragen van de leden.

• BUITENGEWONE VRIJWILLIGERS... Kinderleven-Vie d’Enfant vzw heeft 100 actieve leden, allen vrijwilligers en hun aantal blijft groeien. Ook vrijwilligers niet leden nemen van tijd tot tijd deel aan onze acties. Allen spannen zich in om fondsen te werven en om projecten op te volgen. Zij organiseren diverse activiteiten zoals bridgetornooien, golf wedstrijden, concerten en verschillende kerstmarkten in november in Antwerpen, Brussel, Luik en Upigny. Duizenden mensen nemen deel aan onze activiteiten in een warme sfeer, waardoor duizenden kinderen leven en groeien, met waardigheid worden behandeld en opgeleid ! Dank aan u allen. Wij hopen dat wij nog talrijker worden in de toekomst om nog meer projecten te kunnen ondersteunen.

• U WILL DIT FANTASTISCH WERK ONTDEKKEN ? Blader door de pagina's van deze website. Hier vindt u informatie over de inzet van deze vrouwen en mannen die de essentie van hun leven geven om de kinderen uit de armoede te halen en om de toekomst van onze wereld te verbeteren.

bottom of page