top of page

EL SALVADOR 7 - Sasel

Referentie persoon in KL-VE: Elisabeth de Cartier

Referentie personen in Belgïe: Maria Van Heukelom en Helena Oomes

Persoon ter plaatse : William Aragon

Een volledig project voor de gemeenschap El Zaite. De klemtoon ligt op onderwijs voor 250 jongeren en minder jongeren. Andere deelprojecten zijn uit het scholingsproject voortgekomen. Sport, gevarieerde voeding, scoutisme, physieke en psychologische hulp, culturele en religieuse activiteiten, tuinieren, horeca. In twee woorden samengevat: waardig leren samenleven voor alle bewoners van El Zaite. Dat gebeurt door de mensen samen te brengen rond de school, door een project waarbij extreem arme kinderen opleiding krijgen, dit op vraag van de bewoners van de gemeenschap. Er wordt belang gehecht aan ieders werk en op wederzijdse hulp. De hoop erin houden dat die jongeren op langere termijn hun gemeenschap doen evolueren.

Meer info: www.sasel.be

7.jpg
bottom of page