top of page

ONS HELPEN

Vrijwilligers of donateurs 
Uw hulp is kostbaar.

Uw giften kunnen gestort worden op volgende bankrekening (fiscaal attest vanaf 40 € per kalenderjaar): 

IBAN BE56 0689 0693 6788 - BIC GKCCBEBB

  • Eenmalige giften of doorlopende opdrachten

  • Giften ter gelegenheid van een huwelijk, een geboorte of verjaardag, ...

  • Legaten via testamentaire schikking

*** AANDACHT ***

Voor giften ontvangen na 01-01-2024 moet het NATIONAAL NUMMER van de schenker worden meegedeeld aan de

FOD Financiën. Gelieve het volgende formulier in te vullen om een fiscaal attest te kunnen ontvangen. Deze informatie blijft vertrouwelijk en houdt strikt verband met deze nieuwe verplichting.

► NUMÉRO NATIONAL - NATIONAAL NUMMER - KINDERLEVEN - VIE d'ENFANT 

We ontvangen ook graag steun in de vorm van:

  • Hulp bij het updaten van de site, bij het bijwerken van ons Facebook-account

  • Hulp bij het opvolgen van de projecten

  • Hulp bij de organisatie, voorbereiding en verspreiding van informatie tijdens fundraisingactiviteiten: kerstverkopen, concerten, golf- en bridgetoernooien, tuinopeningen, rondleidingen, enz.

 

De beperkte werkingskosten van de vzw worden volledig gedekt door het lidgeld van de leden!

bottom of page