Landen en schenking van KL-VE in 2015
R.D.Congo (5)
=> 10.000€
Bukavu (Professor Vincent)
Hospitalisatie van ondervoede kinderen ten gevolge van rasproblemen.
[meer info over dit project]

R.D.Congo (3)
=> 5.000€
Kivu Uvira – E.R.C. [Espérance Revivre au Congo] (Caroline Malesan-Asumani)
Opleiding en vorming van jonge moeders om hen uit de prostitutie te halen. Bouwen van scholen.
[meer info over dit project]

R.D.Congo (6)
=> 10.000€
Likasi – Centrum van Kilima cha kitumaini (Pater Waterkeyn)
Een centrum voor fysisch gehandicapte kinderen, vooral polio slachtoffers, bestaande uit een basisschool, een beroepsschool, een weeshuis, een polikliniek en een herscholingsdienst. 250 kinderen worden hier opgevangen.

Ethiopië (42)
=> 10.000€
M.C.R.C. [Mother and Child Rehabilitation Centre] (Jutta de Muynck)
Hulp, opleiding en steun voor kinderen en vrouwen in Addis Abeba.
[meer info over dit project]

Kenia (23)
=> 10.000€
Amka Health (E.H. Luc Martens)
Bijstand voor voeding en onderwijs aan weeskinderen en kinderen die het slachtoffer zijn van AIDS bij de achtergestelde populaties van Nairobi.
[meer info over dit project]

Niger (55)
=> 1.700€
Tchin Tabaraden
Onderwijs voor nomadenkinderen Peuls Wodaabé in een internaat opgericht in 2008 door dhr. Cardon te Tchin Tabaraden gelegen tussen Niamey en Agades.

Rwanda (33)
=> 6.500€
Les Enfants du Père Martin asbl (Madame Quatraro)
Bouw van een sanitair blok van 14 eenheden voor een school van 840 leerlingen te Mwumba.

Togo (10)
=> 20.000€
A.N.G.E. [les Amis pour une Nouvelle Génération des Enfants] (Ria Etienne et Gabriel Amouzou)
Opvang van 500 à 600 familieloze kinderen, straatkinderen en opgesloten kinderen. De staat stuurt naar Ange hulpbehoevende kinderen die op straat zijn gevonden maar biedt zelf geen hulp. Ange zorgt voor de opleiding, de vorming en de herintegratie van de kinderen.
[meer info over dit project]

Zambia (1)
=> 10.000€
Abantu-Zambia (Sybille du Parc Locmaria)
Abantu Zambia vzw ondersteunt diverse projekten, allen opgestart door de lokale bevolking, in diverse domeinen zoals scholing, landbouw, medische hulp, weeshuis, waterputten en microkrediet ten behoeve van 45.000 mensen. Zij bestrijdt de ondervoeding op een wijze die duurzame voedselvoorziening in de hand werkt. In de lagere school bekostigt KL-VE de studies van behoeftige kinderen. Hetzelfde geschiedt voor kinderen die de lagere school met succes hebben gevolgd en de motivatie hebben om hun studies in Kabwe verder te zetten...
Deze kinderen en hun ouders zijn zeer erkentelijk voor de kans die ze krijgen een diploma te halen. Voeding en schoolgang zijn essentieel om aan de lokale bevolking autonomie en duurzame ontwikkeling te verzekeren. Deze twee activiteiten vertegenwoordigen tevens de voornaamste economische inspanning van de dorpbewoners...
[meer info over dit project]