Landen en schenking van KL-VE in 2015
Brazilië (2)
=> 20.000€
Crianças do Mundo (Michel et Evelyne van der Meersch)
Een huis voor verlaten kinderen. Scholen met maaltijden voor jongeren van 6 tot 18 jaar. Dienst voor spoedgevallen in het dorpscentrum.
[meer info over dit project]

Brazilië (31)
=> 12.000€
Pastoral do Menor – Alagoinhas (Pater Freddy Goven, ami de Mgr. De Bie)
Opvang van straatkinderen en hen psychologische, pedagogische en spirituele hulp en verlening van psychologische.
[meer info over dit project]

Colombia (46)
=> 5.000€
Medellin – Proyectando Suenos
Hulp aan 400 kinderen en jongeren die slachtoffer zijn van geweld en uisluiting.
[meer info over dit project]

Guatemala (56)
=> 10.000€
MOJOCA, Mouvement des Jeunes de la Rue
Huizen oprichten in de hoofdstad, waar jongeren hun leven leren herstructureren en hun leven in handen nemen naargelang leeftijd en conditie.

Haïti (53)
=> 15.000€
TI GOUT DLO - Port au Prince
Hulp voor de heropbouw van een weeshuis in Port au Prince.
[meer info over dit project]-->

Nicaragua (8)
=> 6.000€
Inhijambia
Opvangcentrum voor straatmeisjes van 13 tot 18 jaar en hun kinderen die leven in extreme omstandigheden, evenals de omkadering van de ouders om de affectieve relaties te verbeteren.
[meer info over dit project]

El Salvador (7)
=> 12.000€
S.A.S.E.L. (William Aragon)
Medische, voedings , pedagogische en psychologische bijstand. Onderwijs is voor William prioritair.
[meer info over dit project]