Balans per 31.12.2015

                 

Steun verlenen, dat doe je in vertrouwen

ACTIVA

31.12.2014

31.12.2015

Delta

Lopende rekening 168.632,90 1.366,89  
Spaarrekening BNP short 659,20 0  
Spaarrekening BNP premium 249.105,71 397.046,53  
 

 
  418.398,21 398.413,42 - 19.984,79
       
Gronden 2.172,00 2.172,00  
       
Totaal activa 420.570,21 400.585,42 - 19.984,79
       

PASSIVA

31.12.2014

31.12.2015

 
Eigen Middelen 150.870,21 150.585,42 - 284,79
AV Stemde Donaties 2016 269.700,00 250.000,00 - 19.700,00
       
Total passif 420 570,21 400.585,42 - 19.984,79
 
Jaar 2015

Uitgaven

Ontvansten

Project  Bolivie El Amanecer 5.000,00   Giften 115.538,88
Project Argentine 5.000,00   Publiciteit 6.200,00
Project Bolivie San Marcos 8.000,00   Golf Rinkven 6.200,00
Project Brésil Crianças Domundo 20.000,00   Bridge Lier 3.865,00
Project Brésil PAMA 12.000,00   Loterij 182,00
Project Burkina Faso 4.000,00   Bridge Brussel 5.900,00
Project Colombie-P. Suenos 5.000,00   Kerstmarkten 155.235,00
Project El Salvador 12.000,00   Lidgelden 2.425,00
Project Ethiopie MCRC 10.000,00   Rente lopende rekening 37,50
Project Guatemala - Mojoca 10.000,00   Rente rekenings Premium 941,13
Project Haiti - Ti Gout Dlo 51.425,00      
Project Haiti - sos Mariani 5.000,00      
Project Inde - Dare 25.000,00      
Project Inde - Konduru 5.000,00      
Project Inde - Ramnagar 5.500,00      
Project Inde-Mattur - AWWY 6.000,00      
Project Kenya - Nairobi 10.000,00      
Project Népal-Katmandu 18.490,00      
Project Nicaragua 6.000,00      
Project Niger - Azawagh 1.700,00      
Project Niger - Tagast 4.000,00      
Project Philippines - Tacloban 10.000,00      
Project RDC Bukavu 4.956,28      
Project RDC Handikin asbl 5.000,00      
Project RDC Kolwezi 10.000,00      
Project RDC Kivu-Uvira 5.000,00      
Project RDC Likasi 10.000,00      
Project Rwanda 6.500,00      
Project Tibet 12.000,00      
Project Tog - ANGE 10.000,00      
Project Zambia 10.000,00      
         

Totaal Projecten

312.571,28

 

TOTAAL ontvangsten

296.524,51

         

Drukkerij

2.866,24

     
         
Bankkosten 36,20      
Administratiefkosten 155,18      
Onroerende Voorheffing 260,17      
Verzekering 620,23      
         

Totaal overheadkosten

1.071,78,56

   

 

TOTAAL uitgaven

316.509,30